מאמרים

בתי השקעות בישראל - חלק שני

ניהול תיק ההשקעות ובחירת אפיקי ההשקעה

על מנת לבצע ניהול יעיל של תיק ההשקעות, ימנה עבורכם בית ההשקעות מנהל תיק. בדרך כלל נהוג לתת למנהל תיק ההשקעות ייפוי כוח שמאפשר לו קבלה מיידית של החלטות הקשורות להשקעה והמאפשרות את העצמת הרווחים. נהוג לפתוח חשבון בנק נפרד ממנו מתבצעים כל תהליכי הקנייה, המכירה וההשקעה. למרות שמנהל התיק יסייע לכם להחליט על אפיקי ההשקעה, כדאי לערוך מחקר עצמאי קצר לפני תחילת התהליך על מנת להבין טוב יותר את התועלת היחסית ומידת ההתאמה של ערוצי השקעה שונים. אפיקי ההשקעה השונים יהיו קשורים למטבע חוץ, לקרנות נאמנות וכדומה, הבנה בסיסית תאפשר לכם להגיע להחלטות משותפות מושכלות יותר יחד עם מנהל התיק. חשוב להבין כי רמת הסיכון של ההשקעה היא גבוהה יותר כאשר מדובר בהשקעות רווחיות לטווח הקצר ונמוכה יותר כאשר מדובר בהשקעות לטווח הארוך. חשוב גם להשתמש אך ורק בשירותיהם של בתי השקעות וותיקים בעלי ניסיון מוכח.

חזרה לחלק ראשון